Grund

Vi arbetar med grundläggning, armering, gjutning och murning av grunder. Vi gjuter även hela betongplattor.

kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Exempel på grunder i arkivet

Andra Tjänster

Tjänster

 
Närkestuga
Denna byggnad hade stått obebodd i ett tjugotal år och användes i slutet av denna tid enbart som förråd. När ett nytt hus hade rests på tomten...narke_stuga.html
 
Villa Gunilla
På detta hus gjorde vi en tillbyggnad som är en enklare modell av en vinterträdgård.
Företaget hade tio stycken spröjsade fönster i vår ägo...villa_gunilla.html
 
Nybyggnation
Vi bygger nya hus enligt gammal tradition med riktiga material.  nybyggnation.html
 
Vinterträdgård
I vårt kalla klimat kan det vara skönt att ha ett uterum där man kan vistas på den mörkare årstiden. 
vinter_tragard.html
 
Rivning 
Om man har en byggnad som är bortom räddning kan vi riva och transportera bort den.rivning.html
 
Hus Flytt
Vi kan flytta alla möjliga sorters hus, från stora timmer hus till små stugor. hus_flytt.html
 
Ullavigården
Detta vakra hus var ursprungligen en mangårds-byggnad i närheten av Närkes Kil, öster om Örebro i Närkeslättens utkanter...ullavigarden.html
 
Åbygård
Huset ligger nära Hästhagen i Örebro. Ursprungligen tillhörde torpet Karlslunds herrgård och byggdes troligtvis under tidigt 1800-tal...abygard.html