BASECO
Vi ha använt oss av Baseco golv vid ett antal tillfällen och varit väldigt nöjda med resultatet, därför levererar vi dessa golv på beställning.
http://www.baseco.se/

Om Oss

Kontakt

Håkan Bagger

VD, Byggmästare

(+46)70-575 56 67

h.bagger@telia.com

Stefan Karlsson

Snickare

Leverantörer

Vi arbetar med bredd inom byggnadsvårdsbranschen. Våra uppdrag har varierat men fokus har alltid legat på ett högkvalitativt hantverk som är i samstämmighet med byggnadens karaktär och som ska hålla i generationer. Vår strävan är att det vi producerar ska bevara och berika den vackra byggnadskultur som finns.


Vi är ombud för Svenska Bygnadsvårds föreningen i Örebro län

Svinnersta Sjösta 109

69494 Vretstorp


0582- 91228

(+46)70-575 56 67


h.bagger@telia.com

Besöks adress:Telefonepost

kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Klas Bagger Webmaster

(+46)70-619 53 97

me@klasbagger.se