Byggnadsvård & kulturhus


med känsla för kvalité och tradition

Ett gammalt hus kan erbjuda fantastiska upplevelser. Det är ett privilegium att få leva i en miljö som är en del av vårt kulturarv och som byggts av material ämnade att hålla genom generationer och epoker.Under våra 25 år i branschen har vi vårdat, restaurerat, byggt om och flyttat hus med syfte att bevara och hålla byggnadskultur och hantverkstradition levande.

kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Säljes - Ullavigårdenullavigarden.html
Detta vackra hus var ursprungligen en mangårdsbyggnad i närheten av Närkes Kil, öster om Örebro i Närkeslättens utkanter. Byggnaden uppfördes under 1800-talet då bygden var mycket välmående med lönsamt skogsbruk och bördiga jordar. Under 1800-talets senare del blev det modernt att klä sina hus i panel av mer eller mindre utsirat slag och måla den med oljefärg.

År 1990 hade huset stått obebott i några år och den dåvarande ägaren hade funderingar på att riva för att istället uppföra en modern bostad på tomten. Håkan Bagger AB köpte huset sommaren 1991 för att flytta det till Wadköping. Där fick det sin plats invid stadsparken nära Svartån och centrum.
ullavigarden.html
 
Restaurering
Vi restaurerar äldre byggnader enligt gammal tradition. Vi använder bra material och kunnig personalrestaurering.html
 
Konsultation
Om du har ett äldre hus och funderar på att renovera eller bygga om, kan det bli billigare att få en konsultation innan man börjarkonsult.html
 
Husflytt
Vi kan flytta alla möjliga sorters hus, från stora timmer hus till små stugor. hus_flytt.html
 
Köpes & Säljes   
Vi är altid intresserade av äldre material som begagnade trägolv, äldre vedspisar och kaminer, fönster, dörrar och dörrkarmar.kopes_saljes.html

Vi är ombud för Svenska Bygnadsvårds föreningen i Örebro län