Arkivet

Detta vackra hus var ursprungligen en mangårdsbyggnad i närheten av Närkes Kil, öster om Örebro i Närkeslättens utkanter. Byggnaden uppfördes under 1800-talet då bygden var mycket välmående med lönsamt skogsbruk och bördiga jordar. Under 1800-talets senare del blev det modernt att klä sina hus i panel av mer eller mindre utsirat slag och måla den med oljefärg.


År 1990 hade huset stått obebott i några år och den dåvarande ägaren hade funderingar på att riva för att istället uppföra en modern bostad på tomten. Håkan Bagger AB köpte huset sommaren 1991 för att flytta det till Wadköping. Där fick det sin plats invid stadsparken nära Svartån och centrum.


Under renoveringen kunde mycket av kulturvärdet i byggnaden bevaras på grund av att huset var i gott skick och inte hade sönderrenoverats.


Ullavigården fick 1992 års byggnadsvårdspris i Örebro vilket kan ses som ett kvitto på att vi lyckats med den antikvariska målsättningen.

kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Ullavigården

Wadköping, Örebro   1992

Se stora bilderullaviggarden_stor.html

Tjänster

Liknande artiklar

 
Restaurering
Vi restaurerar äldre byggnader enligt gammal tradition. Vi använder bra material och kunnig personalrestaurering.html
 
Husflytt
Vi kan flytta alla möjliga sorters hus, från stora timmer hus till små stugor. hus_flytt.html
 
Grund
Om man ska bygga ett nytt hus eller flytta ett gammalt till en ny plats, är det viktigt med en bra grund. grund.html
 
Fasad
Vi reparera och måla skadad fasad. bygga ny ler- plank- eller timerfasad.fasad.html
 
Per Adels stuga
Stugan stod ursprungligen i skogen, övergiven sedan 50 år. Huset byggdes av en småbrukare vid namn Per Adel i i början på 1900-talet...
Per_Adels_stuga.html
 
Villa Gunilla
På detta hus gjorde vi en tillbyggnad som är en enklare modell av en vinterträdgård.
Företaget hade tio stycken spröjsade fönster i vår ägo...villa_gunilla.html
 
Åbygård
Huset ligger nära Hästhagen i Örebro. Ursprungligen tillhörde torpet Karlslunds herrgård och byggdes troligtvis under tidigt 1800-tal...abygard.html
 
60-tals villan
Villan upptäcktes år 2005 när vi arbetade med färdigställandet av ett timmerhus i närheten. Huset var orört sedan 60-talet vilket gjorde detta till ett...69talsvillan.html
Föregåendeladugardstaket.html
Nästavilla_gunilla.html
Arkivetarkivet.html

SÅLD