Arkivet

Taket på en av de äldsta ladugårdarna i Tjälvesta säteri började svikta och Håkan Bagger AB fick i uppdrag att rätta upp och byta tak. Dom gamla tegelpannorna togs ner och alla takstolar undersöktes och förstärktes på dom ställen det var svagt. Nya reglar lades ovan på dom ursprungliga takstolarna för att kunna räta upp taket där det sviktade. Slutligen lades korregeradplåt som kräver mindre underhåll.

kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Ladugårdstaket

Tjälvesta säteri   2010

Se stora bilderladugardstaket_stor.html

Tjänster

Liknande artiklar

 
Restaurering
Vi restaurerar äldre byggnader enligt gammal tradition. Vi använder bra material och kunnig personalrestaurering.html
 
Konsultation
Om du har ett äldre hus och funderar på att renovera eller bygga om, kan det bli billigare att få en konsultation innan man börjarkonsult.html
 
Takläggning   
Vi renoverar och bygger nya tak i många olika stillar. med tegel, papp, plåt eller sten. Ett bra tak ökar livslängden på ett hus.taklaggning.html
 
Fasad
Fasadarbeten utförs med nytt eller gammalt virke, även lagning av putsade fasader. fasad.html
 
Per Adels stuga
Stugan stod ursprungligen i skogen, övergiven sedan 50 år. Huset byggdes av en småbrukare vid namn Per Adel i i början på 1900-talet...
Per_Adels_stuga.html
 
Rosenbergs stuga
Huset var från början beläget i Kumla och ägdes av Kumla Kyrkoförvaltning. Det är en mycket fin liten stuga byggd i början av 1900-talet...rosenbergs_stuga.html
 
Ullavigården
Detta vackra hus var ursprungligen en mangårds-byggnad i närheten av Närkes Kil, öster om Örebro i Närkeslättens utkanter...ullavigarden.html
Föregåendehogberg.html
Nästaullavigarden.html
Arkivetarkivet.html