Säljes

Huset är ett styckverkshus på ca 10 x 5 meter och har en loft gång på framsidan. övervåningens golv består av breda plankor. Huset säljes för flytt med ner plockning, transport och uppsättning.  Fönster och inrednings detaljer ingår i ett fast pris


kontakt:    h.bagger@telia.com    0582191228    070- 57 55 667    Sjösta  105  Svinnersta  69494 Vretstorp

Stockvirkshus, SÅLD

Se stora bilderstockvirkshus_stor.html

Tjänster

Liknande artiklar

 
Grund
Om man ska bygga ett nytt hus eller flytta ett gammalt till en ny plats, är det viktigt med en bra grund. grund.html
 
Per Adels stuga
Stugan stod ursprungligen i skogen, övergiven sedan 50 år. Huset byggdes av en småbrukare vid namn Per Adel i i början på 1900-talet...
Per_Adels_stuga.html
 
Närkestuga
Denna byggnad hade stått obebodd i ett tjugotal år och användes i slutet av denna tid enbart som förråd. När ett nytt hus hade rests på tomten...narke_stuga.html
 
Åbygård
Huset ligger nära Hästhagen i Örebro. Ursprungligen tillhörde torpet Karlslunds herrgård och byggdes troligtvis under tidigt 1800-tal...abygard.html
 
60-tals villan
Villan upptäcktes år 2005 när vi arbetade med färdigställandet av ett timmerhus i närheten. Huset var orört sedan 60-talet vilket gjorde detta till ett...69talsvillan.html
 
Restaurering
Vi restaurerar äldre byggnader enligt gammal tradition. Vi använder bra material och kunnig personalrestaurering.html
 
Husflytt
Vi kan flytta alla möjliga sorters hus, från stora timmer hus till små stugor. hus_flytt.html
 
Fasad
Fasadarbeten utförs med nytt eller gammalt virke, även lagning av putsade fasader. fasad.html
Ring eller maila för mer information om_oss.html
Föregåendedrangstugan.html
Nästamedevi.html
Köpes & Säljeskopes_saljes.html

SÅLD